Belangenorganisaties (landelijk)

Ieder(in) http://www.iederin.nl

Ieder(in) wil een écht inclusieve samenleving waarin mensen met een handicap of chronische ziekte alle kansen krijgen om volwaardig mee te doen. We maken ons sterk voor een samenleving waarin iedereen kan meedoen en niemand wordt uitgesloten.

Hiervoor moet de huidige maatschappij zich veel meer instellen op mensen met een beperking of chronische ziekte. Mensen met een beperking of chronische ziekte moeten kunnen rekenen op zorg en ondersteuning op maat. En ze moeten net als iedereen vrij kunnen kiezen hoe ze willen wonen, leren, werken, reizen en recreëren.

“Wij staan op” http://www.wijstaanop.nl

Wij Staan Op! is een stichting die wordt geleid door jongvolwassenen met een fysieke handicap. Vanuit onze ervaringsdeskundigheid zetten wij ons in voor een inclusief Nederland. Met ons motto “Iedereen is gelijk in het anders zijn” willen wij een omslag bewerkstelligen in het denken, doen en laten in de maatschappij en politiek.

Veerkracht:

https://veerkrachtcentrale.nl/
De Veerkracht Centrale is een landelijk netwerk van ervaringsdeskundigen,
met coaches, trainers en andere professionals.
We herkennen wat je zegt, want we hebben het zelf ook meegemaakt.

Visuele beperking

https://www.bartimeus.nl/

https://www.accessibility.nl/actueel

https://oogfonds.nl/

https://www.visio.org/

Digitale toegankelijkheid

https://www.accessibility.nl/over-toegankelijkheid/voor-wie

Stichting Audiovisuele toegankelijkheid: https://stichtingaudiovisueletoegankelijkheid.com/

https://savt.nl/wat-doen-wij/

Auditieve beperking https://www.doof.nl/

Wij maken ons sterk voor de toegankelijkheid van kunst, cultuur & media voor mensen met een visuele of auditieve beperking.

Jan Troost, dagvoorzitter http://www.troostoverleven.nl/author/jan-troost/

Ik ben al 41 jaar betrokken bij de emancipatiebeweging van mensen met een handicap. Ik geloof in het leven, en dat humor een belangrijk wapen is om uiteindelijk iedereen zijn weg te laten vinden in onze samenleving. Creativiteit en vernieuwing zijn mijn credo, soms met een kritisch ondertoon, maar altijd met open vizier en gebruik makend van ieders kwaliteiten.

Handicap.nl http://www.handicap.nl

De overheid en maatschappij vragen steeds meer van ons. Vaak wordt met mooie woorden als ‘participatie’ en ‘zelfredzaamheid’ aangegeven dat je het voor jezelf maar zo goed mogelijk moet regelen. Als je een fysieke of verstandelijke beperking hebt, kan dat erg lastig zijn. Om eigen keuzes te maken en regie te krijgen over je eigen leven heb je kennis, vaardigheden, lef en doorzettingsvermogen nodig. En extra steun van de mensen om je heen. HandicapNL steunt organisaties en projecten die mensen met een handicap helpen het heft in eigen handen te nemen.

Verstandelijke beperking

Kans Plus: Kansplus.nl KansPlus is een belangennetwerk dat zich inzet voor een goed leven van de mens met een verstandelijke beperking. Wij zijn de vereniging voor mensen met een verstandelijke beperking, hun ouders, broers, zussen en andere naasten. Op lokaal, regionaal en landelijk niveau behartigen wij de collectieve en individuele belangen van mensen met een verstandelijke handicap.

Jongeren

JongPit https://jongpit.nl/?fbclid=IwAR0BwzPA1my4n75-xCGIeQo4m1TFgqfMvNkyg5Bu2vlN3_BULsYjnBaL6NM : JongPIT is samengesteld vanuit drie losse initiatieven: ALL OF ME, ECJP en het Jongerenpanel ZeP. Deze drie initiatieven hadden dezelfde missie, maar richtten zich op verschillende pijlers. Omdat we allemaal hetzelfde doel hebben – jongeren met een chronische aandoening verder helpen naar de volgende stap – besloten we onze krachten te bundelen zodat we jongeren met een chronische aandoening of beperking nóg beter kunnen helpen.

Kinderen

Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind https://www.nsgk.nl/ : Een samenleving waarin elk kind vriendjes heeft en geen gehandicapt kind alleen hoeft te spelen – dat is het ideaal van de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind.

Speeltuinbende: https://www.speeltuinbende.nl/speeltuinbende/wat-de-speeltuinbende

Complex Care United https://www.2cu.nu/

Plaatselijk

Friesland Lemmer www.toegankelijkheiddefryskemarren.nl/informatie-downloads/

Leeuwarden www.facebook.com/ToegankelijkheidLwd?epa=SEARCH_BOX

%d bloggers liken dit: